Sähkötyöturvallisuuskortti Sähkäri SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskortti Sähkäri SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskortti Sähkäri SFS 6002

Hinta 198,00 €

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät alle 1000 V:n sähköasennuksien, koneiden sekä laitteiden huolto- ja kunnossapitotöissä. 

Kurssin sisältö perustuu SFS 6002:15 sähkötyöturvallisuusstandardiin ja EN 50110-1, -2, jotka täyttävät sähköturvallisuuslain 1135/2016 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta. 


1. Lisää ostoskoriin osallistujien määrä

2. Hyväksy osallistujien määrä painamalla Lisää ostoskoriin - painiketta.

3. Paina Tilaa tuotteet - painiketta ja siirry asiakastiedot - sivulle.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Verkkokoulu.com Suomi Oy sopimus- ja käyttöehdot

 1. Yleiset ehdot

Verkkokoulu.com on Verkkokoulu.com Suomi Oy:n Y-2575750-1 omistama kaupallinen oppiympäristö. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Verkkokoulu.com Suomi Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Verkkokoulu.com Suomi Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Verkkokoulu.com kotisivuilta.

Kurssille ilmoittautunut vakuuttaa, että ilmoitetut henkilötiedot ovat kurssin suorittajan omat tiedot ja että hän suorittaa koulutuksen itsenäisesti. Kurssin suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty ja vastoin näitä sopimusehtoja.

Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu (käyttäjätunnus on lähetetty asiakkaalle).

Käyttäjätunnukset lähetetään yhden arkipäivän kuluessa tilauksesta. Kurssista myönnettävä kortti postitetaan, kun kurssi on hyväksytysti suoritettu (läpäisty) ja kurssimaksu on suoritettu. (koskee pdf- ja verkkolaskumaksutapoja)

Tilauksen peruutus-, muutos- ja reklamaatiot: asiakaspalvelu@verkkokoulu.com

 

2. Tietosuoja

Verkkokoulu.com on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Verkkokoulu.com palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

 

Käytämme tietoja:

 - helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

 - hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

 - kurssisuoritusten dokumentoimiseen

 - tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

 - asiakaspalvelun ja verkkokoulutuksen kehittämiseen.

 

2.1 Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Verkkokoulu.com Suomi Oy (Y-tunnus:2575750-1)    

Kelkkailijantie 4 A 26    

70200 Kuopio

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää sähköpostilla: asiakaspalvelu@verkkokoulu.com

 

2.2 Mitä tietoja asiakkaasta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

- tunnistamistiedot, kuten nimi

- henkilötunnus asiakkaan kurssisuoritteen kohdistamiseen sekä tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

- yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 - maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

- Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

 

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 - ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

 - toimitustiedot

 - kurssisuoritukset ja myönnetyt kortit

 - tuotearvostelut

 - verkkokoulun käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 - tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

 

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista tehtäessä verkkokoulutusosto Verkkokoulu.com -nettisivulta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

 

2.3 Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 - asiakkuuden ylläpitämiseen

 - tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 - paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

 - asiakaskokemuksen parantamiseen

 - analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

 - henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

 - väärinkäytösten estämiseen.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Verkkokoulu.com väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

2. 4 Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Verkkokoulu.com säilyttää asiakastietoja Suomessa. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on Verkkokoulu.com Suomi Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

2.5 Kuka käsittelee henkilötietoa?

Asiakastietoihin on pääsy vain Verkkokoulu.com omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta "Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?"

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:    

Verkkokoulu.com Suomi Oy (Y-tunnus:2575750-1)   

Kelkkailijantie 4 A 26    

70200 Kuopio

 

2.6 Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

 

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

- kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto

  henkilötietoja vai ei

- kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

- järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota

   lainmukaisen ja turvallisen verkkokoulun/koulutuksen asiakkaillemme

 - riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokoulun tietokannoista ja järjestelmistä tietojen

   turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

 

2.7 Millaisia oikeuksia asiakkaalla?

Asiakkaalla on oikeus:

- Saada pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös omista

   henkilötiedoista.

- Pyytää omien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

- Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Asiakas voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyyden. Ilmoitamme asiakkaalle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

 

2.8 Kuinka asiakas saa järjestelmään itsestään tallennetut tiedot?

Asiakas voi pyytää Verkkokoulu.com Suomi Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: asiakaspalvelu@verkkokoulu.com

 

2.9 Miten asiakas voi vaikuttaa tietojen käyttöön?

Asiakas voi koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Verkkokoulu.com poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

2.10 Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille palvelun toimittamiseksi sekä markkinointia varten. Tiedot välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

- luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

- laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Verkkokoulu.com oma lasku

- perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

- analytiikka- ja tilastointikumppaneille

- tuotesuositus- ja personointikumppaneille

- maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa

- kurssidokumenttien (kortit) toimittamiseksi

 Verkkokoulu.com huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

2.11 Käytetäänkö sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Verkkokoulu.com käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan RichRelevancen eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina, kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk. Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille, mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

 

2.12 Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukaisen rekisteriselosteen.

 

2.13 Mihin asiakas voi ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: asiakaspalvelu@verkkokoulu.com

 

3. Palvelun toimittaminen ja käyttöoikeus

Käyttöoikeus ja käyttösopimus alkavat, kun asiakas on ostanut kurssin ja kurssi on aktivoitunut tai kun Verkkokoulu.com Suomi Oy on toimittanut käyttäjälle käyttäjätunnuksen. Verkkokurssille annettu käyttöoikeus on ehdottomasti henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Muiden käyttäjätunnuksilla kirjautuminen koulutussivuille on kielletty. Kurssille osallistujan käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää kurssimateriaalia kurssin suorittamiseksi ja tulostaa tukimateriaali. Verkkokoulu.com Suomi Oy pitää yllä henkilötietolain 523/1999 mahdollistamaa henkilörekisteriä kurssille ilmoittautuneista yhteystietoineen sekä kurssisuorituksineen. Verkkokoulu.com Suomi Oy pidättää oikeuden käyttää rekisteriä palveluiden kehittämiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojenmukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti.

 

4. Tekijänoikeus

Ajantasaisen tekijänoikeuslain 1961/404 mukainen tekijänoikeus kaikkeen kurssimateriaaliin on Verkkokoulu.com Suomi Oy:llä. Materiaalin käyttäminen, kopioiminen, tulostaminen, ruudunkaappaus materiaalista, tallennus, muuttaminen, toimittaminen kolmansille osapuolille sekä kääntäminen muille kielille ilman Verkkokoulu.com Suomi Oy:n kirjallista lupaa on kielletty. Tukimateriaalin voi tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön.

 

5. Palvelun tuottajan oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajoitukset

Verkkokoulu.com Suomi Oy:n verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä palvelun toimivuudelle asiakkaan päätelaitteella anneta mitään takuuta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.

Palvelun tuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mahdolliset häiriöt palveluissa korjataan mahdollisimman pian.

Verkkokoulu.com Suomi Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Verkkokoulu.com Suomi Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Verkkokoulu.com Suomi Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

 

6. Hinnasto

Kurssien hinnat on esitetty kurssiesittelyssä ja hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kurssien aktivointi-arviot (toimitusaika) on esitetty kurssiesittelyjen yhteydessä. Laskutusasiakkaille maksuehto on 14 pv. netto, ellei muutoin kirjallisesti sovita.

 

7. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Verkkokoulu.com kurssiesittelysivuilta. Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta asiakaspalvelu@verkkokoulu.com kautta.

 

8. Palauttaminen

Verkkokoulutuspalvelutuotteilla (digitaalisella sisällöllä) ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan annettua suostumuksensa toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

 

9. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Verkkokoulu.com Suomi Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa allekirjoitettuna, joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@verkkokoulu.com tai Verkkokoulu.com Suomi Oy, Kelkkailijantie 4 A 26, 70200 KUOPIO

 

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka:  

Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi käyttäneen Verkkokoulu.com Suomi Oy:n opetusmultimedioita vastoin ehtoja, luovuttaneen tunnuksen tai muun käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi palvelun tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena menettämänsä summan 50 %:lla korotettuna. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, tietoliikenteen häirintä, tietomurtojen yritykset) ilmoitetaan viranomaisille. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli kolmas osapuoli käynnistää palvelun tuottajaa vastaan oikeusprosessin tai muun vaateen, joka kohdistuu käyttäjän tai asiakkaan toimintaan, vastaa asiakas tästä palvelun tuottajalle aiheutuvista kustannuksista.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan oikeusteitse.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Verkkokoulu.com Suomi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

 

11. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Verkkokoulu.com Suomi Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Verkkokoulu.com Suomi Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Verkkokoulu.com Suomi Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa.Verkkokoulu.com Suomi Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Verkkokoulu.com Suomi Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Verkkokoulu.com Suomi Oy:n sopimusehtojen kanssa, jollei niistä erikseen kirjallisesti sovita.

 

12. Asiakaspalvelu  

Verkkokoulu.com Suomi Oy

Kelkkailijantie 4 A 26

70200 KUOPIO

Y-2575750-1

asiakaspalvelu@verkkokoulu.com